Columbusplein Amsterdam

In de wijk De Baarsjes (Amsterdam-West) tussen de Admiralengracht, Hudsonstraat en het Columbusplein zijn in opdracht van de gemeente Amsterdam rond 1924 drie grote woningbouwblokken verrezen naar een ontwerp van architect W. Noorlander. Twee ervan zijn thans in eigendom van Woonstichting De Key, het derde blok is van woningstichting Rochdale. Als vertegenwoordiger van de Amsterdamse school heeft de architect veel aandacht besteed aan vormgeving en detaillering van de gevels, met name aan de (inspringende) hoekbebouwing van beide blokken aan de Davisstraat, en de zeer uitbundig ontworpen hoek van Postjesweg en Admiralengracht.

Lekkages en waterdoorslag veroorzaakten echter al na enige jaren schade met name aan de hoektorens en fraai gemetselde dakranden. De toenmalige eigenaar zag zich genoodzaakt vergaande maatregelen te nemen: zo zijn rond 1935 de torens op de hoeken van Davisstraat en Postjesweg verlaagd, en zijn in 1951 onder leiding van architect H.T. Zwiers de dakranden aan de zuidwest gevels – de ‘regenzijde’ - vervangen door houten overstekken, en is van de dakranden van de overige gevels het geornamenteerde metselwerk vervangen door een eenvoudige betonnen afdekband. In 1983 zijn de houten gevelkozijnen grotendeels vervangen in kunststofkozijnen. 

Gebruikte bronnen: Beschrijving Columbusplein en omgeving. d.d. 20 juni 2006 door Wim Boerefijn (BMA), en een mailbericht d.d. 20 augustus 2012 van Henk Kerssens (Hooyschuur architecten bna). 

In 2019 heeft Woonstichting De Key het groot-onderhoudsplan afgerond, niet alleen voor de gevels, maar zeker ook voor de sterk verouderde woningen, waarbij binnen een vastgesteld budget prioriteiten zijn gesteld. Ons bureau was hierbij als adviseur betrokken.

Projectgegevens

  • naam project: Columbusplein
  • opdrachtgever: De Key
  • aantal woningen: 358
  • aantal bedrijven: 26
  • jaar ingreep: 2017-2019

Project afbeeldingen