Huize Vogelsangh Hilversum

Cornelis de Groot en Cornelis J. Kruisweg. In opdracht van huidige eigenaar het Leger des Heils hebben we een herbestemming als opvanghuis voor ongehuwde moeders ontworpen. Het interieur droeg bij aanvang veel sporen van het jarenlange gebruik als bejaardenhuis en opvanghuis voor druggebruikers en zwervers. Als uitgangspunt voor de restauratie en herbestemming gold niet alleen de inbouw van tien appartementen, maar ook het terugbrengen van de oorspronkelijke uitstraling van zowel exterieur als interieur. Latere toevoegingen hebben we verwijderd en de oorspronkelijke delen zo goed mogelijk hersteld.

Projectgegevens

  • naam project: Huize Vogelsangh
  • opdrachtgever: Leger des Heils
  • aantal panden: 1
  • aantal wooneenheden: 10
  • jaar ingreep: 2000

Project afbeeldingen