VSArch-raam

Architectenbureau Vincent Smulders BNA probeert op elke schaal te zoeken naar oplossingen die recht doen aan de gebouwde omgeving en het cultureel erfgoed daarbinnen. Monumenten dragen met hun uiterlijke verschijningsvorm bij aan het wezen van hun omgeving. Behoud van die waardevolle verschijningsvorm gaat echter niet altijd goed samen met de huidige eisen aan comfort en beperking van energieverbruik. In de Nederlandse bouwtraditie is het aandeel “open” (vensters) in de gevels relatief hoog, terwijl juist daardoor veel energie verloren gaat, zeker in de originele schuifraamversie met slecht isolerend enkel glas. Tegelijkertijd bepalen deze vensters en hun oorspronkelijke detaillering voor een belangrijk deel het beeld van een gebouw. Het “VSArch-raam” is ontwikkeld om zowel dat verschijningsbeeld nagenoeg gelijk te kunnen behouden, als de isolerende werking sterk te verbeteren (U=1,9W/m2K). Door een paar technisch eenvoudige ingrepen worden niet alleen straling, maar ook tocht wezenlijk beperkt, en dat met behoud van de originele kozijnen. Inmiddels wordt voor meerdere projecten gekozen voor het VSArch-raam.

Project afbeeldingen