P.C. Hooftstraat 25 Amsterdam

In 2009 door ons bureau verbouwd tot 3 luxe appartementen. In opdracht van woonstichting de Key werd een hoogniveau-renovatie uitgevoerd: funderings- en cascoherstel, gevelreiniging, kozijnrestauratie, nieuwe balkons aan de achterzijde en technische voorzieningen om op energiezuinige wijze een comfortabel woonklimaat te kunnen bereiken.

Zowel bij het technische als ook bij het architectonische ontwerp voor deze splitsing is uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk van de oude allure van het pand te behouden. Daarvoor zijn veel oorspronkelijke elementen zorgvuldig geconserveerd of - als dat niet mogelijk bleek - door hoogwaardige nieuwe materialen vervangen.

Projectgegevens

  • naam project: P.C. Hooftstraat 25
  • opdrachtgever: De Key
  • aantal panden: 1
  • aantal woningen: 3
  • jaar ingreep: 2009

Project afbeeldingen