Blaauwlakenblok Amsterdam

In de buurt van de Amsterdamse Dam, tussen de Warmoesstraat, Oudezijds Voor­burgwal, St Annenstraat en St Jansstraat ligt het Blaauwlakenblok. Het is gelegen in één van de oudste delen van de stad, ontstaan in de dertiende eeuw. Het gebied was ooit de goudkust van Amsterdam en werd in de afgelopen eeuw het hart van de krakersbeweging. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de gemeente Amsterdam zestig procent van het blok opgekocht in het kader van stadsvernieuwing. Een periode van ruim twintig jaar plannen maken volgde, waarna in 2002 begonnen kon worden met de realisatie. In een haalbaarheidsonderzoek uit 1998 werd de bouwkundige kwaliteit van de panden onderzocht en beschreven. Voor het overgrote deel ervan bleek een zeer uitgebreide aanpak van zowel het exterieur als het interieur noodzakelijk. Het bestaande aantal woningen van 65 is door herschikking en nieuwbouw in de nieuwe situatie uitgebreid tot 90.

Doelstelling in het project was de woningen dusdanig te verbe­teren dat een kwaliteitsniveau wordt bereikt bij renovatie en restauratie dat vergelijkbaar is met nieuwbouw. Daarbij was de uitdruk­kelijke wens ook de monumentale panden te voorzien van afdoende energiebesparende maatregelen. Daarnaast waren stadsherstel, opwaardering van het gebied en verho­gen van de toeristische aantrekkelijkheid ervan belangrijke onderliggende redenen. Voor dit project is de jaarlijkse restauratieprijs van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad in 2012 toegekend aan ons bureau.

Projectgegevens

  • naam project: Blaauwlakenblok
  • opdrachtgever: de Key
  • aantal panden: 38
  • aantal woningen: 90
  • aantal ateliers en bedrijfsruimten: 35
  • jaar ingreep: 2002-2012

Project afbeeldingen