Prins Hendrikkade 189B, Amsterdam

Het 'voorzieningen-gebouw' is in 1913 opgericht, naar een plan van architect C.B. Postumus Meyes, als uitbreiding van het internaat 'Kweekschool voor de Zeevaart'. Bij een verbouwing in 1984 zijn de reeds aanwezige voorzieningen deels gehandhaafd (zoals de gymnastiekzaal) en deels gewijzigd in recreatiezaal, eetzaal en bibliotheek. Het voor het gebouw kenmerkende aanzicht van het fraaie betonskelet met balken en geprofileerde kolommen is na een verbouwing in 2000 tot kantoor grotendeels aan het zicht onttrokken. In het voorliggende plan wordt de originele structuur van de 'hoofddraagstructuur' weer in beeld gebracht, en deze is leidend geweest voor de nieuwe indeling. Er wordt duurzaam en geheel gasloos verbouwd. De zogenaamde 'thermische schil' van het pand (gevels, dak en begane-grondvloer) wordt hoogwaardig geïsoleerd, waardoor elektrische verwarming, warmwatervoorziening door een warmtepomp (Q-ton) en warmte-terugwin-ventilatie (WTW) mogelijk wordt.

Er worden in totaal 40 woningen in de sociale- en middeldure huur voor studenten, promovendi en jonge leerkrachten gerealiseerd. Het overgrote deel van de woningen is voorzien van een entresol, dat als slaapruimte fungeert. De vrije hoogte van ca 4,5m1 en de hoge raampartijen verhogen het ruimtelijke gevoel.

Projectgegevens

  • naam project:Zeevaartschool
  • opdrachtgever:Woonstichting Lieven de Key
  • omvang:40 studio's
  • jaar ingreep:in ontwikkeling, oplevering najaar 2024

Project afbeeldingen