Weesperzijdestrook Amsterdam

In de Amsterdamse Weesperzijdestrook, tussen de Wibautstraat en de Amstel, zijn rond de vorige eeuwwisseling grote woningbouwprojecten gerealiseerd. Achter pronkvolle metselwerkgevels werden kleine arbeiderswoningen gebouwd. Heden ten dage is de Weesperzijdestrook een geliefde buurt en worden de huizen in hoog tempo aangepast aan de wensen van deze tijd, zonder de oude charme te verliezen.

Projectgegevens

  • naam project: Weesperzijdestrook
  • opdrachtgever: De Key
  • omvang: 104 woningen in 17 panden
  • jaar ingreep: 2011-2012

Project afbeeldingen