W139 Amsterdam

Aan de Amsterdamse Warmoesstraat 139 is in een voormalig variété-theater stichting W139 gevestigd. Als onderdeel van project „Blaauwlakenblok“ zijn in opdracht van deze stichting nieuwe kantoorruimten gebouwd en zijn de expositieruimten grondig gerenoveerd en daarbij in hoge mate geluidsdicht gemaakt. Elke paar maanden zijn er nieuwe, veelal ter plekke gemaakte kunstwerken te bewonderen. Elke dag komen tientallen bezoekers om kunst en kunstenaars te bezoeken. Wij hebben het bestaande gebouw dusdanig aangepast, dat het voor die activiteiten ruimte blijft bieden. Bescheiden blijft het gebouw een neutrale achtergrond.

Projectgegevens

  • naam project: W139
  • opdrachtgever: Stichting W139
  • omvang: tentoonstellingsruimten en kantoren (790m2 BVO)
  • jaar ingreep: 2006-2007

Project afbeeldingen